Afbestillings- og rejseforsikring

Tegn din forsikring Undgå ubehagelige overraskelser

Afbestillingsforsikring

Når du booker din rejse kan du tilvælge afbestillingsforsikring. Den beskytter dig, hvis en ulykke opstår, eller hvis en pludselig/uforudset begivenhed ikke gør det muligt for dig at deltage i rejsen.

Forsikringen dækker, hvis du skal afbestille rejsen på grund af:

 • Sygdom, skade eller død

Årsagen skal være certificeret af en læge eller et forsikringsselskab.

Desuden dækker forsikringen:

 • Yderligere omkostninger til tomsengstillæg, der vil forekomme, når en person i selskabet foretager en afbestilling, forudsat at alle i selskabet har bestilt afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikring koster 395 kr./person og bestilles ved booking af rejse.

Når tilmeldingsgebyret er betalt, er det ikke muligt at afbestille eller tilføje afbestillingsforsikring på reservationen.

Komplette betingelser

1 Rejsende, der har bestilt en afbestillingsforsikring, har ret til at afbestille rejsen i henhold til følgende betingelser:

1.1 Prisen for afbestillingsforsikringen er ikke inkluderet i prisen på rejsen. I tilfælde af afbestilling i henhold til stk. 1, har rejsende ikke ret til at få tilbagebetalt, hvad de har betalt for afbestillingsforsikringen.

1.2 Hvis den rejsende har en afbestillingsforsikring, kan der som angivet i punkt 1.2.1 - 1.2.3 afbestilles uden andre omkostninger end det ekspeditionsgebyr, som er angivet i Nortlanders rejse information. Ekspeditionsgebyret udgør 5% af rejseprisen dog højst 200 DKK.

1.2.1 Afbestillingen kan foretages, hvis den rejsende eller hans/hendes ægtefælle/samlever, den rejsende eller dennes mand/kone/partners slægtning i opstigende eller nedstigende led eller søskende, eller en person, med hvem den rejsende i fællesskab bestilte turen med før afgang, men efter aftalen har været bindende for rejsende i henhold til rejsevilkårene, bliver ramt af alvorlig sygdom, forringet tilstand eller ulykke, og denne begivenhed er sådan, at den rejsende ikke rimeligt kan udføre turen. Hændelsen skal bevises med en lægeerklæring.

1.2.2 Afbestilling kan ske ved at en anden begivenhed påvirker den rejsende efter aftalen er blevet bindende i overensstemmelse med rejsevilkårene og hændelsen er af sådant indgribende karakter for den rejsende, at det ikke er rimeligt at forlange, at rejsende skal gennemføre turen. Den rejsende bør ikke kunne råde over hændelsen og hverken være bekendt af eller bortkende sig om det, da rejsen blev bestilt. En sådan indgribende hændelse er f.eks. brand i dit eget hjem. Hændelsen skal bevises af et forsikringsselskab eller anden passende myndighed.

1.2.3 Afbestilling kan ske, hvis den person, med hvem den rejsende i fællesskab har bestilt turen med aflyser sin rejse i henhold til punkt 1.2.1 eller 1.2.2, og det er urimeligt, at den rejsende skal gennemføre rejsen uden den anden persons selskab.

1.2.4 Et rejseselskab betragtes som rejsende, der booker deres tur med fælles indkvartering. Rejseselskabet er i fællesskab ansvarlig for betaling af rejseprisen og eventuelle omkostninger forbundet med afbestilling.

1.2.5 Rejsende der har bestilt fælles indkvartering med en anden rejsende/andre rejsende, der aflyser rejsen i henhold til punkt 1.2.1 - 1.2.3, modtager indkvartering af samme standard som bestilt eller tilsvarende hotel/huse, i værelser/lejligheder som er størrelsesmæssigt passende til det resterende antal rejsende uden yderligere omkostninger. Hvis en sådan indkvartering ikke kan lade sig gøre, skal indkvarteringen ske efter aftale og uden yderligere omkostninger for rejsende.

1.2.6 Hvis en eller flere personer fra et selskab, der har bestilt en rejse med fælles indkvartering, afbestiller uden gyldig grund i henhold til 1.2.1 - 1.2.3, har Nortlander ret til at opkræve et tomsengstillæg. (Gælder hvis der ikke er mulighed for at skifte indkvartering).

1.3 Rejsende skal aflyse turen så hurtigt som muligt efter årsagen opstår. Årsagen til afbestillingen skal bekræftes af læge- og/eller familieattest eller bevis fra forsikringsselskab eller anden passende myndighed.

Forsikringsselskabet Gouda står bag dækningen af forsikringerne, og al eventuel kommunikation foregår via Nortlander.

Rejseforsikring

Husk forsikringen! Det gule sygesikringskort gælder ikke længere i udlandet. Nu dækker det blå sygesikringskort og her er der begrænsninger.

Blandt andet er der ikke dækning ved behandling på privathospital, og nogle gange er det dem der ligger tættest på rejsemålene i Alperne.

Samarbejde med Europæiske Rejseforsikring

Nortlander har derfor i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring sammensat markedets bedste rejseforsikring, som vi anbefaler at tegne.

En rejseforsikring er fornuftigt at have, hvis uheldet skulle ske for dig eller din familie.

Sygdom, tilskadekomst på pisten, hjemkald, tilkald, effektiv hjælp på rejsen, ledsagertransport og feriekompensation er du kun sikret for hvis du har en Årsrejseforsikring Plus - bemærk at denne rejseforsikring først er gyldig fra afrejsedato.

Herunder kan du se, hvad det koster at være helgarderet på én årsrejseforsikring:

Årsrejseforsikring BASIS

Inkl. skitillæg, uden selvrisiko
Denne rejseforsikring er essentiel for dig som rejser indenfor Europas grænser mere end én gang om året. Den dækker et helt år på alle ferier op til en måneds varighed. Pris:

 • 375,- for individuelle (max. 60 år)
 • 915,- for familier (ældste person max 60 år)

Årsrejseforsikring PLUS

Inkl. skitillæg, uden selvrisiko
Hvis du ønsker ekstra sikkerhed på din skiferie, så er det her pakken for dig. Her får du også dækket:

 • Sygdom, tilskadekomst eller i værste tilfælde hjemtransport
 • Erstatningsrejse dækket ved ødelagt ferie
 • Privatansvar
 • Fysioterapi
 • Kiropraktik

Denne forsikring gælder også rejser indenfor Europas grænser op til et år på alle rejser, der varer over en måned. Priser:

 • 427,- for individuelle (max. 60 år)
 • 1.038 for familier  (ældste person max 60 år)

Du kan bestille din rejseforsikring online via Min Booking, når du har foretaget en booking. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon.