Vi har givet store rabatter før, men denne slår alt